Wisla Odpady
Mieszkaniec
NIERUCHOMOŚĆSTAWKA
TERMIN PŁATNOŚCI
ZAMIESZKAŁA STALEsegregowane - 20zł/os./msc.I kw - do 5 lutego
II kw - do 5 maja
III kw - do 5 sierpnia
IV kw - do 5 listopada
w przypadku, gdy zadeklarowano kompostowanie bioodpadów - 19zł/os./msc.
ZAMIESZKAŁA OKRESOWOsegregowane - 181zł/rokdo 5 lutego

 

W przypadku, gdy na nieruchomości zamieszkują mieszkańcy i jednocześnie jest prowadzona działalnośc gospodarcza Gmina odbiera wyłącznie odpady pochodzące z gospodarstw domowych. Odpady pochodzące z działalności gospodarczych powinny być odbierane w ramach osobnej umowy zawartej z firmą wywozową.