Wisla Odpady
Mieszkaniec

Drodzy Mieszkańcy,
od 27 kwietnia 2020r. zostaje przywrócone funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Jednocześnie, z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną, mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców korzystających z PSZOK oraz pracowników firmy EKO-STELA sp. z o.o. ustala się następujące zasady obowiązujące klientów:

- Obowiązywać będą limity w ilości klientów obsługiwanych jednocześnie na terenie PSZOK (max. 1 osoba dostarczająca odpady) – pozostałe pojazdy z odpadami oczekiwać będą przed bramą wjazdową,
- Klienci, zgodnie z aktualnymi przepisami zobowiązani są posiadać założone maseczki zasłaniające usta i nos z uwagi na przebywanie w strefie publicznej,
- Zgodnie z Regulaminem PSZOK – odpady powinny być dostarczone
selektywnie, aby umożliwić sprawną obsługę oczekujących.

Kontakt PSZOK: 797 120 271

_______________________________________________________________________________________________________________________

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:  ul. Ustrońskiej 1 (oczyszczalnia ścieków), czynny:  poniedziałki, środy, piątki - 6:00 - 17:00
                                                                                                                                                                                       soboty - 8:00 - 15:00
W Punkcie odbierane są:

- odpady wielkogabarytowe
- odpady problematyczne
- odpady z remontów ( ograniczenie do tony rocznie na jeden numer ewidencyjny)
- odpady selektywnie zbierane (makulatura, tworzywa sztuczne i metal, szkło, odpady BIO)
W Punkcie dostępne są dla mieszkańców worki do selektywnej zbiórki odpadów.

W Punkcie nie są przyjmowane odpady pochodzące z działalności gospodarczej.


                                                       Odpady będą odbierane wyłącznie za okazaniem numeru ewidencyjnego

 

 

Firma odbierająca odpady komunalne z terenu Gminy Wisła:

                                                                                          EKOSTELA sp. z.o.o.        

                                                                                          ul. Żniwna 9

                                                                                          Brzezówka, 43-418 Pogwizdów

                                                                                          (tel.: 536 104 399, 536 043 335)