Zmiany w odpadach

Szanowni Mieszkańcy,

z dniem  1 stycznia 2017 roku wprowadza się zmiany dotyczące:

  1. ograniczenia masy odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne,  odbieranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w ilości:
  • z nieruchomości wielorodzinnej (zabudowa wielomieszkaniowa) 1000 kg na jeden samodzielny lokal mieszkalny rocznie,
  • z pozostałych nieruchomości (zabudowa jednorodzinna) 1000 kg rocznie na nadany numer ewidencyjny

    2. sposobu segregowania odpadów, tzn. opakowania wielomateriałowe (opakowania po mleku, sokach i napojach – tzw. Tetra Pak; opakowania po zupkach, przyprawach, lekarstwach) umieszczać należy w workach koloru żółtego razem z tworzywami sztucznymi i drobnym metalem.