Zmiana zróżnicowania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Wisła

Od 1 września 2014 roku obowiązuje zróżnicowanie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Wisła, w zależności od liczby osób zamieszkujących na danej nieruchomości, która nie stanowi zabudowy wielorodzinnej. W przypadku nieruchomości zamieszkałych przez więcej niż dwie osoby niepełnoletnie, ustala się stawkę opłaty za trzecią i kolejne osoby niepełnoletnie w wysokości 1 zł miesięcznie za każdą z tych osób (Uchwała Nr XXXIX/621/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/605/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 29 maja 2014 r. zmieniającej uchwałę Nr XXI/321/2012 z 25 października 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki takiej opłaty).
W związku z powyższym informujemy o możliwości złożenia korekty deklaracji
w Urzędzie Miejskim w Wiśle, pokój Nr 102. Korekty deklaracji powinna dokonać osoba, która składała pierwszą deklarację w ramach prowadzenia samodzielnego gospodarstwa domowego.