Odbiór odpadów

Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku:

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Informacja o PSZOK tablia informacyjna