Informacja dla Mieszkańców

Dotyczy nieruchomości zlokalizowanych na:

– os. Sadowy; ul. Stryczków; ul. Rastoki; ul. Wypoczynkowa; ul. Gościejów;
os. Wróblonki,

Uprzejmie informujemy, że z powodu trudnych warunków atmosferycznych w dniu
2 grudnia 2014 r., odbiór odpadów komunalnych odbędzie się niezwłocznie po ustaniu
ww. przyczyny.

Przepraszamy  za uniedogodnienia.