Informacja – odpady komunalne

Firma odbierająca odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wisła uprzejmie prosi mieszkańców, aby worki po zapełnieniu były związane (tasiemką dołączoną do worków)i opisane numerem ewidencyjnym. Ponadto zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wisła zabrania się gromadzenia w urządzeniach na odpady komunalne (np. pojemnikach, workach) gorącego popiołu.