Deklaracja

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Wisła – Pobierz formularz

Oświadczenia:

Wymieniona(e) osoba(y) uczy(ą) się poza miejscem zamieszkania.
Oświadczenie PDF
Oświadczenie DOC

Wymieniona(e) osoba(y) pozostaje(ą) poza granicami Gminy Wisła.
Oświadczenie PDF
Oświadczenie DOC

Wymieniona(e) osoba(y) przebywają(ą) na terenie Gminy Wisła pod innym adresem niż adres zameldowania.
Oświadczenie PDF
Oświadczenie DOC

Wymieniona(e) osoba(y) pozostaje(ą) poza granicami kraju.
Oświadczenie PDF
Oświadczenie DOC

Wniosek o rozliczenie nadpłaty:
Wniosek o rozliczenie nadpłaty PDF

Klauzula informacyjna:
KLAUZULA INFORMACYJNA PDF