Archiwa kategorii: Ważne komunikaty

INFORMACJA

Zgodnie z Uchwałą nr XXXI/469/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 31 października 2013 roku nastąpiła zmiana terminu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Wisła.

Terminy wniesienia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
– do dnia 5 kwietnia za styczeń, luty, marzec;
– do dnia 5 lipca za kwiecień, maj, czerwiec;
– do dnia 5 października za lipiec, sierpień, wrzesień;
– do dnia 5 stycznia roku następnego za październik, listopad, grudzień.
Zmiana terminu nie wyklucza możliwości wnoszenia opłat za odpady komunalne w systemie miesięcznym. Złożone oświadczenia o nadpłatach pozostają w mocy i umożliwiają wpłatę z góry za okres dłuższy niż kwartał.
Płatności należy dokonywać w Kasie Urzędu lub poprzez zlecenie przelewu na indywidualny numer rachunku bankowego, który pozostaje bez zmian.

Termin zapłaty tzw. podatku śmieciowego

Burmistrz Miasta Wisła przypomina, że od 1 lipca br. właściciele nieruchomości zamieszkanych zobowiązani są do comiesięcznej zapłaty tzw. „podatku śmieciowego”, tj. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kolejny termin płatności mija 7 stycznia 2014 roku!

Brak terminowej wpłaty skutkować będzie m.in.:
1) naliczeniem odsetek jak dla zaległości podatkowych,
2) wszczęciem procedury windykacyjnej i naliczeniem kosztów upomnień,
3) wszczęciem procedury egzekucyjnej w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz.U. z 2012r.
poz. 1015 z późn. zm.) i naliczeniem niemałych kosztów z tym związanych. Ponadto uporczywe niewpłacanie opłaty w terminie stanowi wykroczenie
skarbowe i jest zagrożone karą grzywny w wysokości od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia – stosownie do art. 57 Kodeksu karnego skarbowego (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 Nr 111 poz. 765 z późn. zm.).

Aby ułatwić zapłatę tego podatku zachęcam wszystkich, którzy korzystają z bankowości internetowej, do ustawienia stałego zlecenia przelewu – wtedy nie będzie konieczności żmudnego zlecania przelewu co miesiąc, bo odbędzie się to automatycznie. Usługa ta w większości banków jest nieodpłatna.

Apelujemy również, aby wypełnić i złożyć w Urzędzie Miejskim „Wniosek o rozliczenie nadpłaty” – brak tego dokumentu spowoduje, że wpłaty za okres dłuższy niż jeden miesiąc (np. z góry za cały rok) nie będą przyjmowane, lecz zwracane z powrotem na rachunki bankowe właścicieli nieruchomości. Taka procedura wynika niestety z obowiązujących przepisów.

Informacja dla mieszkańców Wisły objętych Systemem Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Gminie Wisła

Zwracamy się do wszystkich mieszkańców nieruchomości położonych na terenie Gminy Wisła, którzy zostali objęci systemem gospodarowania odpadami komunalnymi z prośbą, aby wszystkie problemy i interwencje związane z odbiorem odpadów komunalnych zgłaszać bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Wiśle.
Zgłoszenia będą przyjmowane pod numerem telefonu: 33 851 38 86 lub drogą e-mailową pod adresem: odpady@um.wisla.pl. Continue reading