Wszystkie wpisy, których autorem jest Aneta Jędrzejek

INFORMACJA

Zgodnie z Uchwałą nr XXXI/469/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 31 października 2013 roku nastąpiła zmiana terminu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Wisła.

Terminy wniesienia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
– do dnia 5 kwietnia za styczeń, luty, marzec;
– do dnia 5 lipca za kwiecień, maj, czerwiec;
– do dnia 5 października za lipiec, sierpień, wrzesień;
– do dnia 5 stycznia roku następnego za październik, listopad, grudzień.
Zmiana terminu nie wyklucza możliwości wnoszenia opłat za odpady komunalne w systemie miesięcznym. Złożone oświadczenia o nadpłatach pozostają w mocy i umożliwiają wpłatę z góry za okres dłuższy niż kwartał.
Płatności należy dokonywać w Kasie Urzędu lub poprzez zlecenie przelewu na indywidualny numer rachunku bankowego, który pozostaje bez zmian.