Firma odbierająca odpady komunalne

Burmistrz Miasta Wisła informuje, że z dniem 1 stycznia 2016 r. usługę w zakresie odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Wisła świadczyć będzie firma Ekoplast-Produkt Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie.

Uprzejmie informujemy, że odpady odbierane są zgodnie z harmonogramem
w godzinach od 7.00 do godz. 19.00. Kubły oraz worki należy wystawić do godziny 7.00
w dniu odbioru, poza ogrodzeniem, w miejscu dostępnym i gwarantującym bezkolizyjny dojazd pojazdu przedsiębiorcy.

Terminy wniesienia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
do dnia 5 kwietnia -> styczeń, luty, marzec
do dnia 5 lipca -> kwiecień, maj, czerwiec
do dnia 5 października -> lipiec, sierpień, wrzesień
do dnia 31 grudnia -> październik, listopad, grudzień
Informacja – PDF